Trening za učitelje čuječnosti

Napredni trening za učitelje čuječnosti

Izobraževanje za učitelja čuječnosti je kontinuiran proces, ki zagotavlja nenehno priložnost za poglabljanje osebne in poklicne prakse čuječnosti, znanj in veščin. Izobraževanje se izvaja v dveh stopnjah.

Prva stopnja izobraževanja se usmerja na proces učenja in spoznavanja kurikuluma 8-tedenskega na čuječnosti osnovanega programa. Učenje poteka prek vključenosti v proces kot udeleženec ter opazovalec poučevanja. Udeleženci  sami vadijo vodenje vaj čuječnosti v manjših skupinah ter dobijo povratno informacijo tako od drugih udeležencev kot od učiteljev. Program vključuje tudi intenzivno vadbo čuječnosti (tako formalno kot neformalno).

Druga stopnja Naprednega treninga za učitelje čuječnosti je priložnost za delo z izkušenima vodjama izobraževanja ter tudi za sodelovanje z drugimi učitelji, ki se srečujejo tako z navdušenjem kot izzivi poučevanja na čuječnosti zasnovanih pristopov.

NAPREDNI TRENING ZA UČITELJE ČUJEČNOSTI (1. stopnja)

Napredni trening je namenjen strokovnjakom, ki želijo v svoje delo vključiti elemente čuječnosti ali voditi na čuječnosti osnovani program. Udeležijo se ga lahko strokovnjaki, ki delajo na področju zdravstva, socialnega varstva, izobraževanja oz. podobnih področjih. Potekal bo v okviru intenzivne sedem-dnevne bivalne delavnice.

Pogoji za vključitev

1) Opravljen 8-tedenski na čuječnosti osnovni program
2) Redna praksa čuječnostne meditacije (minimalno 6 mesecev po zaključku 8-tedenskega čuječnostnega programa)
3) Študij knjig Mindfulness Based Cognitive Therapy for Depression (Segal, Williams and Teasdale) in Full Catastrophe Living (Jon Kabat-Zinn)

Cilji programa

> razumevanje čuječnosti kot pristopa, ki je osnovan na kontinuirani osebni vadbi (tako formalni kot neformalni),
> izkušnje vodenja vaj čuječnosti, kar vključuje:
– učenje in poučevanje iz lastnega neposrednega izkustva
– zaupanje v tekoči proces
– izražanje učiteljeve čuječnosti tekom procesa
> poznavanje vsebin in vodenja 8-tedenskega programa
> poglobljeno lastno izkušnjo čuječnosti
> razumevanje aplikacije čuječnosti pri različnih kliničnih motnjah
> osnovno razumevanje etičnih vprašanj pri delu, vključno z načini skrbi zase.

Kdaj?

Naslednji predvideni termin izobraževanja je: petek, 18.9. (pričetek ob 16:00 uri) do četrtka, 24.9.2020 (predviden zaključek ob 13:00 uri).

 

NAPREDNI TRENING ZA UČITELJE ČUJEČNOSTI (2. stopnja)

Poglavitni namen izobraževanja je spodbuditi in podpreti učitelje čuječnosti pri tem, da pri učenju izhajajo iz lastnega občutka polne prisotnosti in gojijo zavedanje sedanjega trenutka. To omogoča oblikovanje in vzdrževanje avtentičnega sodelovanja med udeleženci izobraževanja, vključenost v proces ter v druge vsebine in gradiva. Izobraževanje je namenjeno tistim, ki že imajo nekaj poznavanja in izkušenj z vodenjem 8-tedenskih programov čuječnosti ter praktičnimi in teoretičnimi vsebinami, ki jih vključuje.

V sedmih dneh, ki jih preživimo skupaj, bomo:
• imeli obdobje prakse v tišini (približno dva dni), ki vključuje tudi priložnosti za individualne razgovore z vodjama izobraževanja;
• sodelovali v kolegialnem in ustvarjalnem poučevanju na čuječnosti temelječih vaj in drugih vsebin;
• vključeni v proces podajanja in prejemanja povratnih informacij glede poučevanja in vodenja vaj med so-udeleženci in s strani vodij;
• se učili skozi praktične vaje v majhnih in velikih skupinah.

Pogoji za vključitev

Druga stopnja naprednega treninga je namenjena učiteljem čuječnosti, ki so:
• opravili Napredni trening za učitelje čuječnosti (1. stopnja) (če imate glede tega dodatna vprašanja, nas kontaktirajte);
• sodelovali v enotedenskih, vodenih umikih čuječnosti v tišini (če je mogoče, vsako leto od udeležbe na naprednem treningu dalje);
• vodili vsaj tri celotne 8-tedenske na čuječnosti temelječe programe (primerljive z MBSR / MBCT).

Kdaj?

Izobraževanje se bo začelo v četrtek, 20.2. ob 16:00 uri in bo trajalo do srede, 26.2.2020. Predviden zaključek je ob 13:00 uri.

Prispevek

Cena izobraževanja je 672,13 € + 22 % DDV (skupaj 820 EUR; strošek nastanitve ni vključen v ceno).

 
VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVE (Za prijavo in informacije nam lahko tudi pišite na naš elektronski naslov: admin@institut-ipsa.si ali nas pokličite na 041 232 654 – Melita Košak).

Kje?

Izobraževanji za učitelje čuječnosti potekata v Izobraževalno-zdravilnem centru Gaberje v Lendavi, kjer so udeleženci tudi nastanjeni.

Prva in druga stopnja izobraževanja potekata v angleškem jeziku.

Učitelji

Melita Košak

Melita Košak

PTSTA

Melita Košak je psihologinja, certificirana transakcijsko analitična psihoterapevtka ter učiteljica in supervizorka transakcijske analize, smer […]

mag. Eluned Gold

mag. Eluned Gold

Vodja izobraževanja Naprednega treninga za učitelje čuječnosti, PTSTA (VB)

Eluned Gold več kot 12 let dela v Centru za raziskovanje in prakso čuječnosti (Centre […]

Pomembne informacije

  • Trening razvija kompetence za vodenje skupin čuječnosti
  • Učenje izvajanja vaj čuječnosti s povratno informacijo
  • Poglobitev lastne čuječnostne prakse
  • Razumevanje uporabe čuječnosti pri različnih duševnih motnjah

Napredni trening za učitelje čuječnosti

Trenutno ni razpisanega termina izobraževanja