Melita Košak

Melita Košak

PTSTA

Melita Košak je psihologinja, certificirana transakcijsko analitična psihoterapevtka ter učiteljica in supervizorka transakcijske analize, smer psihoterapija, s statusom PTSTA v okviru Evropske zveze za transakcijsko analizo EATA. V okviru Bangor University, Velika Britanija se je izobraževala iz Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). Je vodja Centra za razvoj in raziskovanje čuječnosti, ki deluje v okviru Inštituta IPSA. Od leta 2007 na inštitutu vodi na čuječnost usmerjene programe: Program celostnega obvladovanja stresa in Napredni trening za učitelje čuječnosti. Je soavtorica članka »Mindfulness based transactional analysis«. V okviru Inštituta IPSA dela tudi kot vodja projektov ter izvaja psihoterapijo in supervizijo. Pri svojem delu združuje pristop transakcijske analize in čuječnosti.