doc. dr. Maša Žvelc, univ. dipl. psih.

doc. dr. Maša Žvelc, univ. dipl. psih.

Direktorica izobraževanja

Doc. dr. Maša Žvelc, univ. dipl. psih., znanstveni magisterij s področja klinične psihologije, integrativna psihoterapevtka (EAIP; IIPA), in supervizorka (EUROCPS). Je soustanoviteljica in direktorica Inštituta IPSA, kjer ima svojo psihoterapevtsko in supervizijsko prakso ter vodi izobraževanja iz integrativne psihoterapije in supervizije. Je docentka s področja psihologije na Oddelku za psihologijo, Univerza na Primorskem, UP FAMNIT. Predava tudi na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Je soavtorica knjige s področja integrativne psihoterapije, ki je izšla v mednarodni založbi Routledge: Integrative Psychotherapy: A Mindfulness- and Compassion-Oriented Approach in sourednica monografije Psihoterapija.