Maja Sedmak Cvelbar

Maja Sedmak Cvelbar je psihologinja, TA psihoterapevtka, učiteljica in supervizorka, ki dela v zasebni praksi. Poleg dela z odraslimi del prakse namenja tudi delu z otroki in mladimi. Zaključila je osnovni trening iz otroške psihoterapije v Violet Oklander metodi, ki povezuje geštalt pristop z igralno terapijo. Izvaja tudi supervizijo za študente transakcije analize. Veliko pozornost namenja notranjemu doživljanju človeka v medosebnih odnosih.