red. prof. dr. Gregor Žvelc, spec. klin. psih.

red. prof. dr. Gregor Žvelc, spec. klin. psih.

Direktor izobraževanja

Gregor  Žvelc  je specialist  klinične psihologije in psihoterapevt. Je soustanovitelj in direktor Inštituta za integrativno psihoterapijo in svetovanje, kjer je s sodelavci razvil podiplomski študij integrativne psihoterapije, transakcijske analize in psihoterapije otrok in mladostnikov. Je učitelj in supervizor integrativne psihoterapije (IIPA) ter učitelj in supervizor transakcijske analize s statusom PTSTA. Izobraževal se je tudi iz psihoanalitične terapije, kognitivno vedenjske terapije in na čustva usmerjene terapije. Je tudi EMDR- practitioner v okviru Evropske zveze za EMDR (EMDR-Europe). Je  sourednik  revije  International  Journal  of  Integrative Psychotherapy  in  avtor  knjige  Razvojne  teorije  v  psihoterapiji.  Zaposlen  je  kot  izredni profesor  za klinično psihologijo na Oddelku za psihologijo  (Filozofska fakulteta v Ljubljani) in na Oddelku za psihologijo v Kopru (Univerza na Primorskem, UP FAMNIT). Znanstveni in strokovni članki: Researchgate