dr. Tanja Šraj

dr. Tanja Šraj

Tanja Šraj je integrativna psihoterapevtka in zaključuje izobraževanji s področja psihoterapije otrok in mladostnikov ter supervizije. Leta 2016 je tudi doktorirala s področja klinične psihologinje, in sicer na temo spolnih zlorab pri otrocih in mladostnikih. Sprva je delala na Centru za socialno delo Škofja Loka, nato pa v Mladinskem klimatskem zdravilišču s skupinami otrok in mladostnikov v preventivnem programu za čustvene motnje in/ali motnje hranjenja. Šest let je delala kot šolska svetovalna delavka na OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani. Sedaj je zaposlena na Filozofski fakulteti, Oddelek za psihologijo v Ljubljani in je asistentka za klinično psihologijo in psihoterapijo. Od ustanovitve Društva Metulj – centra za pomoč otrokom, mladostnikom in odraslim v stiki, je njegova predsednica, hkrati pa vrsto let v okviru društva vodi psihoterapije za otroke, mladostnike in odrasle. V EIATSCYP (European interdisciplinary association for therapeutic services for children and young people) je slovenska predstavnica v zvezi, hkrati pa tudi koordinatorica s področja etike. Je tudi strokovna vodja izobraževanja za psihoterapijo otrok in mladostnikov na Inštitutu IPSA.