Barbara Repinc Zupančič

Barbara Repinc Zupančič

PTSTA

Barbara Repinc Zupančič, univ.dipl.pedag. in soc.kult. Je učiteljica in supervizorka transakcijske analize, smer psihoterapija, s statusom PTSTA v okviru Evropske zveze za transakcijsko analizo EATA. Več kot deset let je delala na različnih področjih socialnega varstva, zadnjih osem let pa dela v svoji zasebni psihoterapevtski praksi, kjer izvaja psihoterapijo za odrasle posameznike in pare ter tudi za mladostnike. Izvaja supervizijo za študente transakcijske analize ter za svetovalce v šolstvu ter v nevladnih organizacijah, delavnice iz TA izvaja tudi na Hrvaškem, Črni Gori, Rusiji in Angliji. Je slovenska delegatka za transakcijsko analizo ter članica komisije za certificiranje v EATI. Dodatno se je izobraževala iz psihoterapije travme, sedaj zaključuje študij psihoterapije otrok in mladostnikov. Zanima jo zlasti obravnava eksistencialnih vsebin v terapevtskem procesu (članka v reviji Kairos).