Predstavitev Inštituta IPSA

Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana smo ustanovili leta 2004 z vizijo razvoja izobraževanj iz sodobnih pristopov psihoterapije in svetovanja v Sloveniji.

Cilji Inštituta IPSA      

Na Inštitutu IPSA z različnimi dejavnostmi prispevamo k osebnostni integraciji posameznika in spodbujamo osebnostni razvoj. Integrativna paradigma v psihologiji in psihoterapiji izhaja iz prepričanja, da je za razumevanje človeka potrebno poznavanje in povezovanje različnih teorij in pristopov k človeku. Vsaka posamezna šola se največkrat usmerja samo na eno ali nekaj dimenzij človeka in s tem zanemarja druge, ravno tako pomembne. Eden izmed ciljev Inštituta je raziskovanje in integracija različnih pristopov k obravnavi človeka. Pri tem zasledujemo najnovejša spoznanja in integrativne pristope znotraj humanistične, psihoanalitične in vedenjske paradigme.

Na Inštitutu ponujamo izobraževanja, supervizijo, psihoterapijo in psihološko svetovanje. V okviru Inštituta izvajamo tudi raziskovalno dejavnost ter izdajamo knjige s področja psihologije in psihoterapije.

Izobraževanja

Na Inštitutu izvajamo izobraževanja različnih integrativnih pristopov v psihoterapiji in psihologiji, ki so akreditirani v okviru slovenskih, evropskih in mednarodnih organizacij.

> Od leta 2004 poteka izobraževanje iz integrativne psihoterapije v skladu z evropskimi in mednarodnimi standardi (IIPA, EAIP).

> Od leta 2005 izvajamo izobraževanje iz transakcijsko analitične psihoterapije, pri čemer smo še posebej specializirani za integrativno transakcijsko analizo.

> Izvajamo izobraževanja iz metode EMDR.

> Izvajamo usposabljanja s področja psihoterapije travme.

> Med prvimi v Sloveniji smo začeli izvajati osem tedenski program čuječnosti in usposabljanje za učitelje čuječnosti.

> Izvajamo izobraževanje iz psihoterapije otrok in mladostnikov.

> Od leta 2016 izvajamo usposabljanje za supervizorje psihoterapije.

> Sodelujemo v evropskem projektu Be Mindful. Namen projekta je razvoj spletnega usposabljanja s področja čuječnosti in metode ACT za strokovnjake s področja duševnega zdravja.

> V letu 2018 pripravljamo izobraževanje iz Terapije sprejemanja in predanosti – ACT.

 

Organizacija mednarodnih konferenc

> Leta 2009 smo organizirali mednarodno konferenco integrativne psihoterapije (IIPA) na Bledu z naslovom Acute trauma, cumulative neglect and chronic stress.

> Leta 2013 smo organizirali evropsko konferenco integrativne psihoterapije (EAIP) v Ljubljani z naslovom New developments and challenges in psychotherapy integration.

 

Psihoterapija in psihološko svetovanje

V okviru Inštituta deluje Center za psihoterapijo, kjer poteka psihoterapija in psihološko svetovanje. Pri tem nudimo različne metode, ki so prilagojene težavam posameznikom. Omogočamo tudi nizkocenovno terapijo za brezposelne in osebe z nizkimi dohodki.

 

Razvoj novih pristopov in raziskovalna dejavnost

> Razvili smo inovativni pristop Na čuječnosti temelječa transakcijska analiza (ang. Mindfulness Based Transactional Analysis), ki integrira prakso čuječnosti s transakcijsko analizo.

> Razvoj integrativne supervizije. Bazira na programu Kena Evansa; nadgrajujemo ga z raziskovalnimi modeli Maše Žvelc ter sodobnimi teoretičnimi ter empiričnimi spoznanji.

> V okviru Inštituta potekajo različne raziskave s področja psihoterapije, supervizije in čuječnosti. Odprti smo za sodelovanje v različnih raziskovalnih projektih.

 

Založba IPSA

V založbi IPSA smo izdali več knjig s področja psihoterapije in psihologije:

> Jaz in MI: Raziskovanje temeljev socialne psihologije (avtor Matej Černigoj)

> Psihoterapija (uredili Maša Žvelc, Miran Možina in Janko Bohak)

> Razvojne teorije v psihoterapiji: Integrativni model medosebnih odnosov (avtor Gregor Žvelc).