Nov članek o zadovoljenosti relacijskih potreb

Nov članek o zadovoljenosti relacijskih potreb

Lestvica zadovoljenosti relacijskih potreb je nov instrument za merjenje zadovoljenosti relacijskih potreb (Žvelc in Jovanoska, 2018). V novem članku, ki je izšel v reviji Frontiers in psychology, je predstavljena validacija češke verzije lestvice:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.00359/full