Nov članek o zadovoljenosti relacijskih potreb

Nov članek o zadovoljenosti relacijskih potreb

Lestvica zadovoljenosti relacijskih potreb je nov instrument za merjenje zadovoljenosti relacijskih potreb, ki sta ga razvila Gregor Žvelc in Karolina Jovanoska. V novem članku, ki je izšel v reviji Frontiers in Psychology, je predstavljena validacija lestvice:

Žvelc, G., Jovanoska, K., & Žvelc, M. (2020). Relational Needs Satisfaction Scale. Frontiers in Psychology.

Lestvica je validirana tudi na češkem vzorcu:

Pourovȧ M, Rihȧcek T, Žvelc G. (2020). Validation of the Czech version of the Relational Needs Satisfaction Scale. Frontiers in Psychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00359