Na čuječnosti temelječa transakcijska analiza

Na Inštitutu IPSA smo razvili Na čuječnosti temelječo transakcijsko analizo. Na čuječnosti temelječa transakcijska analiza predstavlja integracijo čuječnosti s koncepti transakcijsko analitične psihoterapije. Poteka v okviru osem tedenskega programa čuječnosti in pri tem integrira temeljna spoznanja transakcijske analize s prakso čuječnosti. V zadnjem času je zaslediti povečan interes za izvajanje programa v različnih državah, zato smo se odločili, da na podlagi interesa omogočimo:

– izobraževanje za učitelje Na čuječnosti temelječe transakcijske analize,

– supervizijo in mentorstvo učiteljev.

Prav tako smo zainteresirani za mednarodno sodelovanje pri raziskavah Na čuječnosti temelječe transakcijske analize.

Več o Na čuječnosti temelječi transakcijski analizi si lahko preberete v članku:

Žvelc, G., Černetič, M. in Košak, M. (2011). Mindfulness based Transactional Analysis. Transactional Analysis Journal, 41(3), 241-254.