Kdo smo?

Izr. prof. dr. Gregor Žvelc, specialist klinične psihologije, psihoterapevt in supervizor

Je specialist klinične psihologije in doktor znanosti s področja klinične psihologije. Kot izredni profesor za klinično psihologijo je zaposlen na Univerzi v Ljubljani (Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo). Je Mednarodni učitelj in supervizor integrativne psihoterapije v okviru International Integrative Psychotherapy Association (IIPA). Je ustanovitveni član Mednarodne zveze za integrativno psihoterapijo (IIPA). Iz integrativne psihoterapije se je izobraževal v okviru newyorškega inštituta za integrativno psihoterapijo.  Je urednik mednarodne revije International Journal of Integrative Psychotherapy.

Je učitelj in supervizor transakcijske analize (TSTA) v okviru evropske in mednarodne zveze za transakcijsko analizo (EATA, ITAA). Izobraževal se je tudi iz drugih psihoterapevtskih smeri (kognitivno-vedenjska terapija, psihoanalitična psihoterapija, EMDR, na emocije usmerjena terapija, terapija sprejemanja in predanosti). Ima 20 let izkušenj z izvajanjem psihoterapije. V Psihiatrični bolnišnici Begunje, kjer je bil zaposlen 8 let, je kot klinični psiholog izvajal klinično psihološko diagnostiko in psihoterapijo. Je soustanovitelj Inštituta IPSA.  Znanstveni in strokovni članki: Researchgate

Dr. Maša Žvelc, univ. dipl. psihologinja, psihoterapevtka, supervizorka in učiteljica psihoterapije

Maša Žvelc je doktorica psihologije ter magistrica znanosti s področja klinične psihologije. Je mednarodna učiteljica in supervizorka integrativne psihoterapije v okviru Mednarodne zveze za  integrativno psihoterapijo (IIPA)  ter Evropske zveze za integrativno psihoterapijo (EAIP). Ima certifikat iz integrativne psihoterapije (EAIP; IIPA) ter evropski certifikat iz psihoterapije (ECP). Iz integrativne psihoterapije je diplomirala na Scarborough Psychotherapy Training Institute (Velika Britanija) pod mentorstvom Kena Evansa. Iz integrativne psihoterapije se je izobraževala tudi v ZDA v okviru Inštituta za integrativno psihoterapijo (pri Richardu Erskinu). Izobraževala se je tudi v drugih psihoterapevtskih smereh (npr. transakcijska analiza, vedenjsko kognitivna terapija, na emocije usmerjena terapija, EMDR in brainspotting). Supervizijsko izobraževanje in diplomo je opravila na Evropskem centru za psihoterapevtske študije (EUROCPS) pod mentorstvom Kena Evansa in Joanne Hewitt Evans.

V okviru Inštituta IPSA vodi izobraževanje iz integrativne psihoterapije in supervizije ter izvaja psihoterapijo in supervizijo. Pred tem je bila zaposlena v Psihiatrični kliniki Ljubljana (Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog). Je zunanja sodelavka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Predava tudi v različnih izobraževalnih centrih v tujini. Na Oddelku za psihologijo  Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je doktorirala s področja supervizije psihoterapije.

Melita Košak, univ. dipl. psihologinja, psihoterapevtka

Melita Košak je univerzitetna diplomirana psihologinja in certificirana transakcijsko-analitična psihoterapevtka (EATA). V okviru Bangor University, Velika Britanija, se je izobraževala iz Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). Poleg tega se je izobraževala tudi iz metod EMDR in Brainspotting. Na Inštitutu IPSA je vodja Centra za raziskovanje in razvoj čuječnosti. Pri tem organizira in vodi na čuječnost usmerjene programe: program Celostnega obvladovanja stresa in Napredni trening za učitelje čuječnosti. Na Inštitutu IPSA deluje kot vodja projektov ter izvaja psihoterapijo in supervizijo. Pred tem je delala tudi na Centru za socialno delo Tržič kot vodja Mladinskega centra in koordinatorka preventivnih dejavnosti.