Razvojne teorije v psihoterapiji (E-knjiga)

by dr. Gregor Žvelc,

OPIS KNJIGE

Knjiga predstavi razvojne teorije, ki so pomembne za razumevanje in delo s klienti v različnih psihoterapevtskih šolah. Razvojne psihološke teorije razlagajo, kako se osebnost oblikuje na podlagi zgodnjih medosebnih odnosov.

V knjigi so med drugim podrobneje predstavljene naslednje teorije:
– Teorija objektnih odnosov,
– Self psihologija
– Relacijska psihoanaliza in teorija intersubjektivnosti
– Razvojna teorija Daniela Sterna
– Teorija navezanosti
– Nevrobiološka teorija Allana Schora.

V knjigi avtor predstavi tudi lastni integrativni model medosebnih odnosov, v katerem pojasni vpliv zgodnjih odnosov na oblikovanje osebnosti in vzpostavljanje medosebnih odnosov v odraslosti. V modelu avtor opredeli različne dimenzije medosebnih odnosov in loči med dvema glavnima tipoma  medosebnih odnosov: objektnimi in subjektnimi odnosi. V modelu avtor integrira  spoznanja psihoanalitične teorije, teorije navezanosti, kognitivne psihologije in transakcijske  analize. Knjiga je namenjena vsem bralcem in bralkam, ki jih zanima razvoj osebnosti na podlagi medosebnih odnosov v zgodnjem otroštvu. Še posebej pa bo knjiga zanimiva psihologom, študentom psihoterapije in psihoterapevtom različnih psihoterapevtskih orientacij.

O AVTORJU
Gregor Žvelc je klinični psiholog in psihoterapevt. Je doktor znanosti in izredni profesor s področja klinične psihologije (Univerza v Ljubljani). Je direktor Inštituta za integrativno psihoterapijo in svetovanje, kjer vodi podiplomsko izobraževanje iz integrativne psihoterapije in transakcijsko analitične psihoterapije. Na Inštitutu ima redno psihoterapevtsko in supervizijsko prakso. Je sourednik mednarodne revije International Journal of Integrative Psychotherapy in sourednik revije European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy.