Center za raziskovanje in razvoj čuječnosti

Center za raziskovanje in razvoj čuječnosti

V okviru Inštituta IPSA deluje Center za raziskovanje in razvoj čuječnosti. Čuječnost (ang. mindfulness) je nepresojajoče zavedanje sedanjega trenutka. Ko smo čuječni, se zavedamo svojega trenutnega doživljanja, ne da bi ga poskušali spremeniti ali mu ubežati. Svojega doživljanja se zavedamo z odprtostjo, sprejemanjem in radovednostjo. V zadnjih 15 letih je zaslediti ogromno število raziskav, ki potrjujejo številne pozitivne učinke čuječnosti na duševno zdravje (zmanjšanje stresa, izboljšanje kvalitete življenja, ublažitev anksioznosti in depresivnosti, izboljšanje delovanja imunskega sistema…).

Namen centra je promocija, razvoj in raziskovanje čuječnosti na področju duševnega zdravja.

 

Cilji:

1) Izvajanje 8 tedenskih programov čuječnosti z namenom krepitve duševnega zdravja. V okviru centra že od leta 2008 izvajamo program Celostno obvladovanje stresa, ki je namenjen vsem, ki želijo zdravilno moč čuječnosti prenesti v svoje življenje. Programe čuječnosti izvajamo tudi v okviru različnih delovnih organizacij.

2) Razvoj novih programov čuječnosti in integracija čuječnosti v psihoterapijo.

– V okviru Inštituta IPSA smo razvili inovativen program Na čuječnosti temelječa transakcijska analiza (ang. Mindfulness Based Transactional Analysis). Namen centra je nadaljnji razvoj programa in empirično preverjanje njegovih učinkov.

– Integracija čuječnosti v okviru integrativne psihoterapije. Tekom let smo razvili konceptualno in praktično integracijo čuječnosti z integrativno psihoterapijo.

– Sodelujemo v Evropskem projektu Be Mindful, katerega namen je razviti platformo za učenje čuječnosti prek spleta.

3) Izobraževanje za učitelje čuječnosti.

– Organizacija usposabljanj iz tretjega vala vedenjske terapije, ki temelji na čuječnosti. Pri tem organiziramo izobraževanje iz Terapije sprejemanja in predanosti (ACT) (ang. Acceptance and Commitment Therapy – ACT).

4) Raziskovanje čuječnosti in na čuječnosti temelječih programov.

 

Članki in gradiva

Poljudni članki s področja čuječnosti:

 

Strokovni in znanstveni članki s področja čuječnosti: