Transakcijska analiza

Kaj je Transakcijska analiza?

Transakcijska analiza (TA) je teorija osebnosti in psihoterapija za doseganje osebnostne rasti in spremembe. TA lahko uporabimo, kjer želimo razumeti človekovo duševnost, komunikacijo ter odnose med ljudmi. Uporablja se pri zdravljenju različnih psihičnih težav, v organizacijah, svetovanju in delu na področju izobraževanja. Transakcijska analiza integrira psihoanalitično in kognitivno-vedenjsko terapijo v okviru humanistično eksistencialne filozofske usmeritve. Transakcijska analiza se kot psihoterapija uporablja pri delu s posamezniki, pari, družinami in skupinami.

Specialistično izobraževanje iz Transakcijsko-analitične psihoterapije

Celotni študij traja štiri leta in vodi do specialistične diplome iz transakcijsko-analitične psihoterapije.  Na Inštitutu IPSA smo še posebej specializirani za poučevanje integrativne in relacijske transakcijske analize. Integrativna transakcijska analiza vključuje spoznanja različnih psihoterapevtskih šol in temelji na relacijski paradigmi v psihoterapiji. Njen cilj je integracija osebnosti, kar pomeni integracijo čustvenih, kognitivnih in fizioloških sistemov posameznika z upoštevanjem socialne in duhovne dimenzije.

Več o TA lahko izveste na naslednjih spletnih straneh:

 

Vpis v prvi letnik 2023/2024 – osnovne informacije

Izobraževanje v enem šolskem letu obsega 120 ur. Potekalo bo praviloma enkrat mesečno ob koncu tedna. Začelo se bo v mesecu oktobru 2023. 

Izobraževanje je možno plačati tudi v 5-ih obrokih. Za vpis na izobraževanje je potrebno opraviti uvodni seminar iz transakcijske analize (TA-101). Uvodni seminarji bodo potekali v letu 2023.

Prijave za vpis v prvi letnik izobraževanja iz transakcijsko-analitične psihoterapije bodo potekale od junija do septembra 2023.

Namen izobraževanja

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki vas zanima specialistično izobraževanje iz psihoterapije in svetovanja, pa tudi tistim, ki se želite samo nadalje izobraževati in izpopolnjevati pri svojem delu. Diploma je mednarodno priznana v okviru Evropske zveze za transakcijsko analizo (EATA) in Mednarodne zveze za transakcijsko analizo (ITAA). Izobraževanje iz transakcijsko-analitične psihoterapije je priznano tudi s strani Evropske zveze za psihoterapijo (EAP) in omogoča pridobitev Evropskega certifikata iz psihoterapije. V Sloveniji pa omogoča pridobitev Slovenske diplome iz psihoterapije v okviru Slovenske krovne zveze za psihoterapijo.

Metode dela

Metode dela bodo vključevale predavanja, izkustvene vaje, delo v parih in manjših skupinah, analizo videoposnetkov ter supervizijo. Poudarek bo na osebnem izkustvu transakcijske analize.

Pogoji za sprejem na študij

1. Diplomanti humanističnih in zdravstvenih ved (univerzitetni študij 7. st., po bolonjskem programu 2. st. – psihologi, socialni delavci, soc. pedagogi, zdravniki …)
2. Osebnostna primernost
3. Aktivno znanje angleškega jezika
4. Opravljen uvodni seminar iz transakcijske analize (TA-101) pri kateremkoli mednarodno priznanem učitelju transakcijske analize

Uvodni seminar iz transakcijske analize (TA-101)

Seminar TA-101 zajema osnove transakcijske analize in je uradno priznano izobraževanje s strani Evropske in Mednarodne zveze za transakcijsko analizo. Udeleženci po opravljenem seminarju prejmejo certifikat TA-101, ki je pogoj za profesionalni trening iz psihoterapije. Uvodni seminarji bodo potekali v letu 2023.

Program prvega letnika

> Sodobna integrativna transakcijska analiza
> Modeli ego stanj in načrtovanje psihoterapije
> Življenjski scenarij in skriptni sistem
> Teorija potrditev in analiza transakcij v klinični praksi
> Diagnostika v transakcijski analizi
> Razvojne teorije – medosebni odnos in razvoj otrokove osebnosti
> Transfer in kontratransfer v transakcijski analizi
> Psihološke igre in psihoterapija
> Transakcijsko analitična psihoterapija v praksi (izkustvena delavnica)

Vodenje štiriletnega izobraževanja

Direktor izobraževanja: red. prof. dr. Gregor Žvelc, specialist klinične psihologije, PTSTA
Gregor Žvelc je učitelj in supervizor transakcijske analize s statusom TSTA v okviru Evropske in Mednarodne zveze za transakcijsko analizo (EATA, ITAA). Je mednarodni učitelj in supervizor integrativne psihoterapije. Izobraževal se je tudi iz drugih psihoterapevtskih smeri (kognitivno-vedenjska terapija, analitična psihoterapija, EMDR). Je avtor in soavtor štirih člankov transakcijske analize objavljenih v temeljni reviji transakcijske analize – Transactional Analysis Journal. Je sourednik revije International Journal of Integrative Psychotherapy in avtor knjige Razvojne teorije v psihoterapiji. Zaposlen je tudi kot izredni profesor za klinično psihologijo na Oddelku za psihologijo (Filozofska fakulteta v Ljubljani) in na Oddelku za psihologijo v Kopru (Univerza na Primorskem, UP FAMNIT).

Več o transakcijski analizi

Če želite več  informacij, predlagamo, da si pogledate naslednje povezave:

European Association for Transactional Analysis

International Transactional Analysis Association

International Association of Relational Transactional Analysis

Transactional Analysis Journal

Učitelji

red. prof. dr. Gregor Žvelc, spec. klin. psih.

red. prof. dr. Gregor Žvelc, spec. klin. psih.

Direktor izobraževanja

Gregor  Žvelc  je specialist  klinične psihologije in psihoterapevt. Je soustanovitelj in direktor Inštituta za integrativno […]

Mateja Škorc

Mateja Škorc

PTSTA

Mateja je univerzitetna diplomirana psihologinja. Je certificirana psihoterapevtka, učiteljica in supervizorka transakcijske analize, smer psihoterapija, […]

Barbara Repinc Zupančič

Barbara Repinc Zupančič

PTSTA

Barbara Repinc Zupančič, univ.dipl.pedag. in soc.kult. Je učiteljica in supervizorka transakcijske analize, smer psihoterapija, s […]

dr. Biljana van Rijn

TSTA (VB)

Biljana je psihologinja in učiteljica in supervizorka transakcijske analize (TSTA). Je vodja raziskovalne klinike na […]

Melita Košak

Melita Košak

PTSTA

Melita Košak je psihologinja, certificirana transakcijsko analitična psihoterapevtka ter učiteljica in supervizorka transakcijske analize, smer […]

Ray Little

(VB)

Psihoterapevt (UKCP), Transakcijski analitik (CTA), Učitelj in supervizor integrativne psihoterapije. Ray je diplomirani transakcijski analitik […]

dr. Anthony Janetti

(ZDA)

Integrativni psihoterapevt, učitelj in supervizor integrativne psihoterapije.

Bob Cooke

TSTA (VB)

Psihoterapevt (UKCP), integrativni psihoterapevt, transakcijski analitik, učitelj in supervizor transakcijske analize (TSTA).

Helene Cadot

CTA (Francija)

Klinična psihologinja, učiteljica in supervizorka integrativne psihoterapije in transakcijske analize (PTSTA).

Certifikati

  • Certifikat Evropske zveze za transakcijsko analizo (EATA)
  • Evropski certifikat iz psihoterapije (EAP)
  • Slovenska diploma iz psihoterapije (SKZP)