Transakcijska analiza

Kaj je Transakcijska analiza?

Transakcijska analiza (TA) je teorija osebnosti in psihoterapija za doseganje osebnostne rasti in spremembe. TA lahko uporabimo, kjer želimo razumeti človekovo duševnost, komunikacijo ter odnose med ljudmi. Uporablja se pri zdravljenju različnih psihičnih težav, v organizacijah, svetovanju in delu na področju izobraževanja. Transakcijska analiza integrira psihoanalitično in kognitivno-vedenjsko terapijo v okviru humanistično eksistencialne filozofske usmeritve. Transakcijska analiza se kot psihoterapija uporablja pri delu s posamezniki, pari, družinami in skupinami.

Integrativna transakcijska analiza

Na Inštitutu IPSA se specializiramo za poučevanje integrativne in relacijske transakcijske analize. Integrativna transakcijska analiza vključuje spoznanja različnih psihoterapevtskih šol in temelji na relacijski paradigmi v psihoterapiji. Njen cilj je integracija osebnosti, kar pomeni integracijo čustvenih, kognitivnih in fizioloških sistemov posameznika z upoštevanjem socialne in duhovne dimenzije.

Več o transakcijski analizi

Če želite več  informacij, predlagamo, da si pogledate naslednje povezave:

European Association for Transactional Analysis

International Transactional Analysis Association

International Association of Relational Transactional Analysis

Transactional Analysis Journal

Vpis v prvi letnik izobraževanja iz transakcijsko analitične psihoterapije (TA-202), leto 2024 – osnovne informacije

Sporočamo, da smo pričeli z vpisom v prvi letnik izobraževanja iz transakcijsko analitične psihoterapije, ki se bo pričelo v januarju 2024. Celotni študij traja štiri leta in vodi do specialistične diplome iz transakcijsko-analitične psihoterapije. Izobraževanje v enem šolskem letu obsega 120 ur. Potekalo bo praviloma enkrat mesečno ob koncu tedna.

Cena enoletnega izobraževanja je 2203 € + 22% DDV. Izobraževanje je možno plačati tudi v petih obrokih. Za vpis na izobraževanje je potrebno opraviti uvodni seminar iz transakcijske analize (TA-101).

PRIJAVE

Prijave za vpis v prvi letnik izobraževanja iz transakcijske analize potekajo od 1. julija 2023 do 22. oktobra 2023.

Za prijavo na študij pošljite izpolnjen prijavni obrazec in dokazila o izobrazbi na e-naslov: prijave@ipsa.si

Po preteku roka prijave vas bomo obvestili o nadaljnjih postopkih. Kandidati, ki ustrezajo pogojem, bodo vabljeni na uvodni razgovor.

Za vse informacije o študiju smo dostopni prek spletne pošte in prek telefona (041 903 974 – Gregor Žvelc).

Namen izobraževanja

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki vas zanima specialistično izobraževanje iz psihoterapije in svetovanja, pa tudi tistim, ki se želite samo nadalje izobraževati in izpopolnjevati pri svojem delu. Diploma je mednarodno priznana v okviru Evropske zveze za transakcijsko analizo (EATA) in Mednarodne zveze za transakcijsko analizo (ITAA). Izobraževanje iz transakcijsko-analitične psihoterapije je priznano tudi s strani Evropske zveze za psihoterapijo (EAP) in omogoča pridobitev Evropskega certifikata iz psihoterapije. V Sloveniji pa omogoča pridobitev Slovenske diplome iz psihoterapije v okviru Slovenske krovne zveze za psihoterapijo.

Metode dela

Metode dela bodo vključevale predavanja, izkustvene vaje, delo v parih in manjših skupinah, analizo videoposnetkov ter supervizijo. Poudarek bo na osebnem izkustvu transakcijske analize.

Pogoji za sprejem na študij

  1. Zaključena  7. st. izobrazbe psihologije, medicine, socialnega dela, socialne pedagogike, psihosocialnega svetovanja, zakonske in družinske terapije,  oziroma kandidati drugih smeri, ki so tekom študija ali kasneje pridobili osnovna splošna znanja, relevantna za psihoterapijo.
  2. Osebnostna primernost
  3. Aktivno znanje angleškega jezika
  4. Opravljen uvodni seminar iz transakcijske analize (TA-101) pri kateremkoli mednarodno priznanem učitelju transakcijske analize

Uvodni seminar iz transakcijske analize (TA-101)

Seminar TA-101 zajema osnove transakcijske analize in je uradno priznano izobraževanje s strani Evropske in Mednarodne zveze za transakcijsko analizo. Udeleženci po opravljenem seminarju prejmejo certifikat TA-101, ki je pogoj za profesionalni trening iz psihoterapije. 

Program prvega letnika

> Sodobna integrativna transakcijska analiza
> Modeli ego stanj in načrtovanje psihoterapije
> Življenjski scenarij in skriptni sistem
> Teorija potrditev in analiza transakcij v klinični praksi
> Diagnostika v transakcijski analizi
> Razvojne teorije – medosebni odnos in razvoj otrokove osebnosti
> Transfer in kontratransfer v transakcijski analizi
> Psihološke igre in psihoterapija
> Transakcijsko analitična psihoterapija v praksi (izkustvena delavnica)

Učitelji, vključeni v štiriletno izobraževanje

V treningu bodo sodelovali mednarodno priznani strokovnjaki v okviru Evropske in Mednarodne zveze za transakcijsko analizo (EATA, ITAA).

Direktor izobraževanja:

prof. dr. Gregor Žvelc, specialist klinične psihologije, TSTA-P

Gregor Žvelc je učitelj in supervizor transakcijske analize s statusom TSTA-P v okviru Evropske in Mednarodne zveze za transakcijsko analizo (EATA, ITAA). Je mednarodni učitelj in supervizor integrativne psihoterapije. Izobraževal se je tudi iz drugih psihoterapevtskih smeri (kognitivno-vedenjska terapija, analitična psihoterapija, EMDR). Je avtor in soavtor štirih člankov transakcijske analize objavljenih v temeljni reviji transakcijske analize – Transactional Analysis Journal. Je tudi soavtor dveh knjig, ki sta izšli v mednarodni založbi Routledge: Integrative Psychotherapy: A mindfulness- and compassion-oriented approach in Mindfulness and compassion in integrative supervision. Je soustanovitelj Inštituta IPSA. Zaposlen je kot profesor za klinično psihologijo na Oddelku za psihologijo (Filozofska fakulteta v Ljubljani).

Vodja skupine:

Melita Mihajlović Košak, PTSTA-P

Melita Mihajlović Košak je univerzitetna diplomirana psihologinja, učiteljica čuječnosti, certificirana transakcijsko-analitična psihoterapevtka (EATA) ter začasna učiteljica in supervizorka (PTSTA-P). Dela v zasebni psihoterapevtski praksi, kjer izvaja psihoterapijo in supervizijo. V okviru Bangor University, Velika Britanija, se je izobraževala iz Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). Na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana vodi na čuječnost usmerjene programe: program Celostnega obvladovanja stresa in Napredni trening za učitelje čuječnosti ter sodeluje na izobraževanjih iz transakcijske analize in integrativne psihoterapije.

Sodelujoči učitelji:

Barbara Repinc Zupančič, STA-P, PTTA-P je univerzitetna diplomirana pedagoginja in sociologinja kulture. Transakcijsko analizo je študirala na Inštitutu IPSA ter v okviru Evropske zveze za transakcijsko analizo EATA pridobila certifikat iz transakcijske analize, smer psihoterapija, ter zatem še naziv supervizorke transakcijske analize, prav tako na področju psihoterapije. Pridobljeno ima slovensko in evropsko diplomo iz psihoterapije (SKZP, EAP).

V preteklosti je delala na različnih področjih socialnega varstva (center za socialno delo, krizni center za mlade, mladinski center), sedaj pa teče že petnajsto leto, kar dela v svoji zasebni praksi. Specializirala se je iz psihoterapije travme in otroške ter mladostniške psihoterapije. Je gostujoča učiteljica in supervizorka na TA inštitutih v Zagrebu, Manchestru ter Chennaju.

Bob Cooke, TSTA-P (Velika Britanija)

Bob Cooke je direktor Inštituta za psihoterapijo v Manchestru (MIP). Je učitelj in supervizor transakcijske analize (TSTA), integrativni psihoterapevt in vodja izobraževalnih programov s področja psihoterapije, svetovanja in coachinga.

Maja Sedmak Cvelbar, PTSTA-P

Maja Sedmak Cvelbar je psihologinja, TA psihoterapevtka, učiteljica in supervizorka, ki dela v zasebni praksi. Poleg dela z odraslimi del prakse namenja tudi delu z otroki in mladimi. Zaključila je osnovni trening iz otroške psihoterapije v Violet Oklander metodi, ki povezuje geštalt pristop z igralno terapijo. Izvaja tudi supervizijo za študente transakcije analize. Veliko pozornost namenja notranjemu doživljanju človeka v medosebnih odnosih.

 Mateja Škorc, PTSTA-P

Mateja Škorc  je univerzitetna diplomirana psihologinja. Je certificirana psihoterapevtka, učiteljica in supervizorka transakcijske analize, smer psihoterapija, s statusom PTSTA v okviru Evropske zveze za transakcijsko analizo EATA. Izobražuje se tudi iz drugih terapevtskih smeri (EMDR, Brainspotting, terapevtsko delo s telesom, biologija travme, na čustva usmerjena terapija) V okviru Inštituta za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana se je izobraževala za učiteljico na čuječnosti osnovanih programov. Psihoterapevtsko dela s posamezniki, pari in skupinami. Na IPSI sodeluje kot učiteljica v specialističnem izobraževanju iz transakcijsko analitične psihoterapije. Mateja je tudi učiteljica joge z več kot 20 leti izkušenj.

Učitelji

Maja Sedmak Cvelbar

Maja Sedmak Cvelbar je psihologinja, TA psihoterapevtka, učiteljica in supervizorka, ki dela v zasebni praksi. […]

red. prof. dr. Gregor Žvelc, spec. klin. psih.

red. prof. dr. Gregor Žvelc, spec. klin. psih.

Direktor izobraževanja

Gregor  Žvelc  je specialist  klinične psihologije in psihoterapevt. Je soustanovitelj in direktor Inštituta za integrativno […]

Mateja Škorc

Mateja Škorc

PTSTA

Mateja je univerzitetna diplomirana psihologinja. Je certificirana psihoterapevtka, učiteljica in supervizorka transakcijske analize, smer psihoterapija, […]

Barbara Repinc Zupančič

Barbara Repinc Zupančič

PTSTA

Barbara Repinc Zupančič, univ.dipl.pedag. in soc.kult. Je učiteljica in supervizorka transakcijske analize, smer psihoterapija, s […]

Melita Košak

Melita Košak

PTSTA

Melita Košak je psihologinja, certificirana transakcijsko analitična psihoterapevtka ter učiteljica in supervizorka transakcijske analize, smer […]

Bob Cooke

TSTA (VB)

Psihoterapevt (UKCP), integrativni psihoterapevt, transakcijski analitik, učitelj in supervizor transakcijske analize (TSTA).

Certifikati

  • Certifikat Evropske zveze za transakcijsko analizo (EATA)
  • Evropski certifikat iz psihoterapije (EAP)
  • Slovenska diploma iz psihoterapije (SKZP)