Terapija sprejemanja in predanosti (ACT)

Kaj je Terapija sprejemanja in predanosti (ACT)?

Terapija sprejemanja in predanosti (ACT) je inovativna terapija, ki temelji na čuječnosti in predanosti živeti polno in smiselno življenje. Terapija spada v tretji val vedenjske terapije in predstavlja integrativno obliko psihoterapije, ki znotraj vedenjske paradigme integrira spoznanja in tehnike humanističnih in drugih psihoterapij. ACT pomaga ljudem pri soočanju z bolečimi mislimi in čustvi s pomočjo sprejemanja in čuječnosti. Cilj je razviti sočutje do sebe, fleksibilnost v vedenju in izgradnjo vzorcev vedenja, ki so skladni s posameznikovimi najglobljimi vrednotami.

Terapija sprejemanja in predanosti je z dokazi podprta terapija, ki jo je razvil Steven C. Hayes s sodelavci. Ameriška psihološka organizacija na podlagi randomiziranih kliničnih študij ugotavlja, da je terapija uspešna pri depresiji, anksioznosti, obsesivno kompulzivni motnji in psihozi.

Cilj ACT-a ni odprava ali kontrola neprijetnih čustev, ampak sprejemanje in odprtost do čustev in usmerjanje k željenemu vedenju. Terapija je izkustvena in temelji na udeleženem terapevtskem odnosu.

 

Izobraževanje iz Terapije sprejemanja in predanosti (ACT-a) in tretjega vala kognitivno-vedenjske terapije

 

Prva stopnja izobraževanja iz Terapije sprejemanja in predanosti vključuje več modulov izobraževanja:

1. Modul: Predavanje in delavnica o osnovah ACT-a

Namen prvega modula je pridobiti osnovna znanja s področja Terapije sprejemanja in predanosti z namenom aplikacije na delo s klienti. Uvodna delavnica bo potekala 19. in 20.9.2020. Več informacij: Uvod v terapijo sprejemanja in predanosti

2. Modul: Terapija sprejemanja in predanosti – trening mikroveščin

Namen modula je trening praktičnih veščin in tehnik psihološke fleksibilnosti prek feedbacka v malih skupinah.

 

3. Modul: Čuječnost za psihoterapevta – osem tedenski program čuječnosti

Namen modula je razvoj prakse čuječnosti za psihoterapevta, ki je osnova za učinkovito uporabo tehnik čuječnosti pri klientih tako v okviru ACT-a kot drugih oblik psihoterapije.

 

Po končani prvi stopnji izobraževanja bo organizirana druga stopnja izobraževanja, ki bo usmerjena na uporabo ACT-a pri različnih duševnih težavah in najnovejša spoznanja s področja tretjega vala vedenjske terapije.

Več o Terapiji sprejemanja in predanosti (ACT):

Association for Contextual Behavioral Science

Vodji izobraževanja:

red. prof. dr. Gregor Žvelc, spec. klin. psih.

red. prof. dr. Gregor Žvelc, spec. klin. psih.

Direktor izobraževanja

Gregor  Žvelc  je specialist  klinične psihologije in psihoterapevt. Je soustanovitelj in direktor Inštituta za integrativno […]

prof. dr. Igor Krnetić

prof. dr. Igor Krnetić

Igor Krnetić je doktor psihologije, KVT, ACT in terapevt na sočutje usmerjene terapije (CFT). KVT […]

Pomembne informacije

  • Potrdilo o usposabljanju Uvod v terapijo sprejemanja in predanosti