Izobraževanje iz supervizije

Kaj je supervizija?

Supervizija je intervencija, ki jo izvaja bolj izkušen član stroke manj izkušenemu kolegu ali kolegom, ki so (ampak ne vedno) člani iste stroke. Ima več namenov hkrati: izboljšanje strokovnega delovanja manj izkušene osebe, spremljanje kakovosti strokovnih storitev ter služi kot vratar za določeno stroko, v katero hoče supervizant vstopiti  (Bernard in Goodyear, 2013).

Potek izobraževanja

Izobraževanje je osnovano na integrativnem relacijskem pristopu k superviziji (Gilbert in Evans, 2008; M. Žvelc, 2015,  2017). Temelji na izobraževanjih iz supervizije, ki jih je v preteklih 24 letih vodil dr. Ken Evans (dobitnik Maslowe nagrade 2015 za pomemben prispevek k psihoterapiji).

Izobraževanje je sestavljeno iz dveh petdnevnih delavnic.
1. delavnica: 19.-23. junij 2019
2. delavnica: 11.-15. september 2019
Obe delavnici bosta potekali od srede do nedelje, vsak dan od 9.00 do 17.00 ure.

Obravnavane teme

1) Pregled področja, opredelitev in funkcije supervizije
2) Supervizijski modeli
3) Spodbujajoči in ovirajoči dejavniki v superviziji
4) Supervizijska aliansa in vzpostavljanje varnega učnega okolja
5) Dogovori v superviziji
6) Vloga nezavednih procesov
7) Sram in nerazkrivanje v superviziji
8) Nediskriminatorna praksa, multikulturni dejavniki
9) Ekologija in transpersonalno
10) Etika v superviziji in etične dileme

Struktura izobraževanja vključuje trimesečni razmik med obema delavnicama. Ta čas omogoča udeležencem, da reflektirajo teorijo, ki so jo spoznali do sedaj, prebirajo literaturo in napišejo mini študijo primera. Vsak udeleženec pripravi tudi kratko predstavitev o izbranem aspektu supervizije, ki jo predstavi na drugi delavnici.
Obe delavnici vsebujeta tako teoretične vsebine kot izkustveno delo. Izobraževanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Zahteve za dokončanje študija

Študija primera (vključuje analizo transkripta in posnetek supervizijske seanse), 50 ur klinične supervizije s supervizanti, 30 ur supervizije supervizije.

Kandidati ob koncu izobraževanja, po izpolnitvi vseh zahtev, prejmejo diplomo iz supervizije, ki jo podeljujeta Evropski center za psihoterapevtske študije (EUROCPS) in Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana.

Izobraževanje je namenjeno kvalificiranim psihoterapevtom, ki želijo postati supervizorji in imajo za seboj vsaj tri leta terapevtske prakse po pridobitvi certifikata iz psihoterapije.

 

KJE: Izobraževanje bo potekalo na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana, Stegne 7, Ljubljana.

CENA IZOBRAŽEVANJA: Cena izobraževanja je 1.300 EUR + 22% DDV (skupaj 1.586 EUR).

PRIJAVE IN INFORMACIJE: Prijave na izobraževanje sprejemamo do 10. marca 2019. Po prijavi vam bomo posredovali nadaljnje informacije, potrebne za vpis v izobraževanje. Prijave pošljite na elektronski naslov Inštituta IPSA: admin@institut-ipsa.si. Pri tem navedite vaše osnovne podatke (naslov, telefon, e-pošta, izobrazba in izkušnje, interes za izobraževanje).

Vodji izobraževanja:

doc. dr. Maša Žvelc

doc. dr. Maša Žvelc

Doc. dr. Maša Žvelc, univ. dipl. psih., znanstveni magisterij s področja klinične psihologije, integrativna psihoterapevtka […]

mag. Joanna Hewitt Evans

(VB)

MA v gestalt terapiji, registrirana v UKCP, integrativna psihoterapevtka, EAIP, MA CQSW. Joanna je v […]

Pomembne informacije

  • Certifikat iz supervizije psihoterapije (Inštitut IPSA, EUROCPS)