Izobraževanje iz supervizije

Kaj je supervizija?

Supervizija je intervencija, ki jo izvaja bolj izkušen član stroke manj izkušenemu kolegu ali kolegom, ki so (ampak ne vedno) člani iste stroke. Ima več namenov hkrati: izboljšanje strokovnega delovanja manj izkušene osebe, spremljanje kakovosti strokovnih storitev ter služi kot vratar za določeno stroko, v katero hoče supervizant vstopiti  (Bernard in Goodyear, 2013).

Potek izobraževanja

Izobraževanje temelji na integrativnem relacijskem pristopu k superviziji (Gilbert in Evans, 2008;
Erskine, 2015; M. Žvelc, 2015, 2017) ter na čuječnost in sočutje usmerjeni integrativni superviziji
(Žvelc in Žvelc, 2023). Temelji na izobraževanjih iz supervizije, ki sta jih vodila Joanna Hewitt
Evans in dr. Ken Evans (dobitnik Maslowe nagrade 2015 za pomemben prispevek k psihoterapiji).
Izobraževanje je namenjeno psihoterapevtom različnih psihoterapevtskih pristopov.

Izobraževanje je sestavljeno iz dveh petdnevnih delavnic.
1. delavnica: 15. -19. november 2023
2. delavnica: 7. -11. februar 2024
Obe delavnici bosta potekali od srede do nedelje, vsak dan med 9.00 in 17.00 uro.

Obravnavane teme

 Opredelitev in funkcije supervizije, supervizijski modeli in supervizijski procesi
 Supervizijska delovna aliansa in delo z motnjami v aliansi
 Metode in tehnike v superviziji
 Telesna in čustvena dimenzija v superviziji
 Fiziološka in čustvena regulacija v superviziji
 Na čuječnost usmerjene intervencije v supervizijskem procesu
 Vloga nezavednih procesov, sram in nerazkrivanje v superviziji
 Delo s sočutjem do sebe v superviziji
 Vloga supervizije pri skrbi zase
 Nediskriminatorna praksa, multikulturni dejavniki, ekologija in transpersonalno
 Etika v superviziji in etične dileme.

Struktura izobraževanja vključuje trimesečni razmik med obema delavnicama. Ta čas omogoča
udeležencem refleksijo teorije in literature ter pisanje mini študije primera. Vsak udeleženec
pripravi tudi kratko predstavitev o izbranem aspektu supervizije, ki jo predstavi na drugi delavnici.
Obe delavnici vsebujeta tako teoretične vsebine kot izkustveno delo.

Zahteve za dokončanje študija

Študija primera (vključuje analizo transkripta), 50 ur klinične supervizije s supervizanti, 30 ur supervizije supervizije.

Kandidati ob koncu izobraževanja, po izpolnitvi vseh zahtev, prejmejo diplomo iz supervizije, ki
jo podeljuje Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje. Program izobraževanja iz
supervizije je akreditiran s strani Evropske zveze za integrativno psihoterapijo (EAIP)
(https://www.euroaip.eu/eaip-accredited-supervision-programs/) in vodi do EAIP certifikata iz
supervizije (za psihoterapevte, ki imajo ECIP certifikat). Izobraževanje tudi omogoča pridobitev ur
supervizije supervizije v okviru Mednarodne zveze za integrativno psihoterapijo (IIPA) in Evropske
zveze za transakcijsko analizo (EATA).

Izobraževanje je namenjeno kvalificiranim psihoterapevtom različnih psihoterapevtskih smeri, ki
želite postati supervizorji in imate načeloma za seboj vsaj tri leta psihoterapevtske prakse po
pridobitvi certifikata iz psihoterapije.

V primeru, da se bodo na izobraževanje prijavili tudi kandidati iz tujine, bo izobraževanje potekalo
v angleškem jeziku, če ne, pa v slovenskem.

Vodji izobraževanja:

Doc. dr. Maša Žvelc, univ. dipl. psih., doktorica psihologije, integrativna psihoterapevtka (EAIP,
IIPA), mednarodna učiteljica in supervizorka (IIPA, EAIP, EUROCPS).
Je direktorica in soustanoviteljica Inštituta IPSA, kjer ima psihoterapevtsko in supervizijsko prakso
ter vodi izobraževanja iz integrativne psihoterapije in supervizije. Predava tudi na Univerzi na
Primorskem, FAMNIT, Oddelek za psihologijo. Doktorirala je iz raziskovanja procesov supervizije.

Prof. dr. Gregor Žvelc, spec. klin. psih. je soustanovitelj Inštituta za integrativno psihoterapijo in
svetovanje. Je mednarodni učitelj in supervizor integrativne psihoterapije (IIPA) ter učitelj in
supervizor transakcijske analize s statusom TSTA. Je prejemnik profesionalne nagrade za strokovno
delo Mednarodne zveze za integrativno psihoterapijo (2019). Zaposlen je kot redni profesor za
klinično psihologijo na Oddelku za psihologijo (Filozofska fakulteta v Ljubljani).

Maša Žvelc in Gregor Žvelc sta avtorja dveh knjig, ki jih je izdala mednarodna založba
Routledge:
1) Mindfulness and compassion in integrative supervision
https://www.routledge.com/Mindfulness-and-Compassion-in-Integrative-Supervision/Zvelc- Zvelc/p/book/9781032046549
2) Integrative psychotherapy: A mindfulness- and compassion-oriented approach
https://www.amazon.com/Integrative-Psychotherapy-Mindfulness-Compassion-Oriented- Advancing/dp/0367259087

KJE: Izobraževanje bo potekalo na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje,
Stegne 7, 1000 Ljubljana.

CENA IZOBRAŽEVANJA: Cena izobraževanja je 1.400 EUR + 22% DDV (skupaj 1.708 EUR).

PRIJAVE IN INFORMACIJE: Prijave na izobraževanje sprejemamo do 10. septembra 2023. Po prijavi vam bomo posredovali nadaljnje informacije, potrebne za vpis v izobraževanje.
Prijavo na študij pošljite na e-naslov Inštituta IPSA: info@institut-ipsa.si. Pri tem navedite vaše osnovne podatke
(naslov, telefon, e-pošta, izobrazba in izkušnje, motivacija za izobraževanje).
Po prejeti prijavi vam bomo poslali nadaljnje informacije v zvezi s postopkom vpisa.

For information in English, click here.

Vodji izobraževanja:

doc. dr. Maša Žvelc, univ. dipl. psih.

doc. dr. Maša Žvelc, univ. dipl. psih.

Direktorica izobraževanja

Doc. dr. Maša Žvelc, univ. dipl. psih., znanstveni magisterij s področja klinične psihologije, integrativna psihoterapevtka […]

red. prof. dr. Gregor Žvelc, spec. klin. psih.

red. prof. dr. Gregor Žvelc, spec. klin. psih.

Direktor izobraževanja

Gregor  Žvelc  je specialist  klinične psihologije in psihoterapevt. Je soustanovitelj in direktor Inštituta za integrativno […]

Pomembne informacije

  • Certifikat iz supervizije psihoterapije (Inštitut IPSA)

1. delavnica: 15. – 19. november 2023
2. delavnica: 7. – 11. februar 2024