Psihoterapija otrok in mladostnikov

Kaj je psihoterapija otrok in mladostnikov?

Izobraževanje iz psihoterapije otrok in mladostnikov temelji na relacijsko razvojnem modelu psihoterapije, ki izhaja iz predpostavke, da smo ljudje povezani z drugimi od rojstva in da se osebnost človeka razvija na podlagi zgodnjih medosebnih odnosov. Izobraževanje temelji na razvojnih teorijah, ki opisujejo razvoj osebnosti na podlagi medosebnih odnosov (npr. Bowlby, Winnicot, Stern, Schore). Skladno je s humanističnimi pristopi (npr. gestalt, transakcijska analiza, integrativna psihoterapija) in relacijskimi pristopi v psihoanalizi.

Izobraževanje

Izobraževanje iz psihoterapije otrok in mladostnikov traja tri leta in vodi do certifikata iz otroške in mladostniške psihoterapije v okviru Evropskega interdisciplinarnega društva za terapijo z otroki in mladostniki (EIATSCYP). Izobraževanje bo potekalo v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku (glede na izvajalca delavnice). Prvi dve leti izobraževanja vključujeta temeljna znanja za delo z otroki in mladostniki, v tretjem letu izobraževanja pa bodo organizirani izbirni moduli, ki se usmerjajo na specifične težave pri delu z otroki in mladostniki. Izobraževanje bo potekalo v sodelovanju z Evropskim centrom za psihoterapevtske študije in je skladno s kriteriji Evropskega interdisciplinarnega društva za terapijo z otroki in mladostniki (EIATSCYP). Pri izvedbi izobraževanja sodelujemo tudi z Društvom Metulj – Centrom za pomoč otrokom, mladostnikom in odraslim v stiski.

Več informacij o navedenih organizacijah najdete na naslednjih spletnih straneh:

European Interdisciplinary Asociation for Therapeutic Services with Children and Young People

Društvo Metulj – Center za pomoč otrokom, mladostnikom in odraslim v stiski

Komu je izobraževanje namenjeno?

Izobraževanje je namenjeno:
1) Certificiranim psihoterapevtom, ki delajo z odraslimi in bi želeli delati z otroki in mladostniki. Psihoterapevti s certifikatom lahko po opravljenih obveznostih študija prejmejo certifikat iz psihoterapije otrok in mladostnikov v okviru Evropskega interdisciplinarnega društva za terapijo z otroki in mladostniki (EIATSCYP).

2) Ostalim strokovnjakom, ki delajo z otroki in mladostniki, in bi radi dopolnili in izboljšali svoje znanje.

 

Metode dela

Metode dela vključujejo: predavanja, izkustvene vaje, delo v parih in manjših skupinah, skupinski proces, analizo videoposnetkov terapije, demonstracijo terapije, prikaze primerov in supervizijo.

Vodenje

Izobraževanje bodo izvajali priznani učitelji psihoterapije v okviru Evropskega interdisciplinarnega društva za terapijo z otroki in mladostniki ter ostali strokovnjaki, ki so specialisti za posamezna področja.

Kraj

Izobraževanje bo potekalo na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje v Ljubljani, Stegne 7, 1000 Ljubljana in po potrebi na drugih lokacijah v Ljubljani oz. okolici Ljubljane.

Učitelji

red. prof. dr. Gregor Žvelc, spec. klin. psih.

red. prof. dr. Gregor Žvelc, spec. klin. psih.

Direktor izobraževanja

Gregor  Žvelc  je specialist  klinične psihologije in psihoterapevt. Je soustanovitelj in direktor Inštituta za integrativno […]

Prof. dr. Gordana Buljan Flander

(Hrvaška)

Profesorica in doktorica psihologije, Evropski certifikat integrativne psihoterapije (ECIP).

Prof. dr. Dubravka Kocijan-Hercigonja

Prof. dr. Dubravka Kocijan-Hercigonja

(Hrvaška)

Profesorica psihiatrije na Medicinski fakulteti, Evropski certifikat integrativne psihoterapije (ECIP), Učiteljica in supervizorka integrativne psihoterapije, […]

mag. Vesna Hercigonja-Novković

(Hrvaška)

Magisterij iz integrativne psihoterapije, Evropski certifikat integrativne psihoterapije (ECIP).

mag. Lynn Martin

CTA (VB)

Integrativna psihoterapevtka, Mednarodna učiteljica in supervizorka integrativne psihoterapije, Transakcijska analitičarka (CTA).

mag. Joanna Hewitt Evans

(VB)

MA v gestalt terapiji, registrirana v UKCP, integrativna psihoterapevtka, EAIP, MA CQSW. Joanna je v […]

mag. Eluned Gold

mag. Eluned Gold

Vodja izobraževanja Naprednega treninga za učitelje čuječnosti, PTSTA (VB)

Eluned Gold več kot 12 let dela v Centru za raziskovanje in prakso čuječnosti (Centre […]

dr. Tanja Šraj

dr. Tanja Šraj

Tanja Šraj je integrativna psihoterapevtka in zaključuje izobraževanji s področja psihoterapije otrok in mladostnikov ter […]

Certifikati

  • Evropski certifikat za otroško in mladostniško psihoterapijo
  • Certifikat Inštituta za integrativno psihoterapijo in svetovanje

Izobraževanje iz  psihoterapije otrok in mladostnikov je predvideno za šolsko leto 2023/2024.