Integrativna psihoterapija

Kaj je integrativna psihoterapija?

Integrativna psihoterapija poudarja pomembnost celostnega pristopa pri delu z ljudmi. Njen cilj je integracija osebnosti, kar pomeni integracijo čustvenih, kognitivnih in fizioloških sistemov  posameznika z upoštevanjem socialne in duhovne dimenzije.

Integrativna psihoterapija izhaja iz prepričanja, da se posamezne psihoterapevtske šole nanašajo le na en vidik človekove osebnosti. Zaradi tega integrativna psihoterapija povezuje različne pristope k psihoterapiji (psihoanalitično terapijo, gestalt terapijo, transakcijsko analizo in druge usmeritve). Integrativna psihoterapija obenem temelji na empirično podprtih skupnih in specifičnih faktorjih psihoterapije.

Metode integrativne psihoterapije temeljijo  na spoštovanju klientovega subjektivnega  doživljanja in so skladne z relacijskim pogledom na psihoterapijo. Pri tem so zelo pomembne raziskave o normalnih razvojnih procesih in  težavah, do katerih pride zaradi motenj v zgodnjih odnosih med otrokom in pomembnimi drugimi. Še posebej so v integrativni psihoterapiji  pomembni dejavniki, ki so skupni različnim  psihoterapevtskim šolam, pri čemer igra  terapevtski odnos osrednjo vlogo.

Integrativna psihoterapija se uporablja pri delu s posamezniki, pari, družinami in  skupinami.

IZOBRAŽEVANJE IZ INTEGRATIVNE PSIHOTERAPIJE

Štiriletno izobraževanje iz integrativne psihoterapije na Inštitutu IPSA je priznano v okviru Evropske zveze za integrativno psihoterapijo (EAIP) in Mednarodne zveze za integrativno psihoterapijo (IIPA). Integrativna psihoterapija je ena izmed evropsko priznanih smeri psihoterapije, ki omogoča pridobitev Evropskega certifikata psihoterapije v okviru European Association for Psychotherapy.  Izobraževanje vodi tudi do slovenske diplome iz psihoterapije (SKZP).

Vpis v prvi letnik 2022/2023 – osnovne informacije

Izobraževanje v enem šolskem letu obsega 160 ur. Poteka praviloma enkrat mesečno ob koncu tedna. Začelo se bo oktobra 2022.  Potekalo bo v prostorih Inštituta za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana (Stegne 7). Več o izobraževanju iz integrativne psihoterapije lahko izveste v PRIROČNIKU.

Prijave za vpis v prvi letnik izobraževanja iz integrativne psihoterapije bodo potekale od 15.marca 2022 do 1. junija 2022. Cena izobraževanja bo znana marca 2022. Izobraževanje je možno plačati tudi v 5-ih obrokih.

Metode dela

Metode dela vključujejo: predavanja, izkustvene vaje, delo v parih in manjših skupinah, skupinski proces, analizo videoposnetkov terapije, demonstracijo terapije, prikaze primerov in supervizijo.

Pogoji za sprejem na študij

1) Diplomanti humanističnih in zdravstvenih ved (univerzitetni študij 7. st., po bolonjskem programu 2. st. – diplomirani psihologi,  socialni delavci, soc. pedagogi, zdravniki …)
2) Osebnostna primernost
3) Aktivno znanje angleškega jezika.

Vodenje

Izobraževanje bodo izvajali učitelji integrativne  psihoterapije v okviru Mednarodne in Evropske zveze za integrativno psihoterapijo (IIPA, EAIP).  Vodji izobraževanja sta izr. prof. dr. Gregor Žvelc, integrativni psihoterapevt, specialist klinične psihologije in  dr. Maša Žvelc, integrativna psihoterapevtka in supervizorka, dipl. psihologinja.

Več o integrativni psihoterapiji

Če želite več  informacij, predlagamo, da si pogledate naslednje povezave:

International Integrative Psychotherapy Association

Institute for Integrative Psychotherapy

European Association for Integrative Psychotherapy

International Journal of Integrative Psychotherapy

Society for the Exploration of Psychotherapy Integration

Učitelji

Melita Košak

Melita Košak

PTSTA

Melita Košak je psihologinja, certificirana transakcijsko analitična psihoterapevtka ter učiteljica in supervizorka transakcijske analize, smer […]

Maruša Zaletel

Maruša Zaletel

Maruša Zaletel Tekavc je univ. dipl. psihologinja ter certificirana integrativna psihoterapevtka in supervizorka. Dodatno se […]

Sally Openshaw

Sally Openshaw

(VB)

Sally Openshaw je certificirana seksualna in relacijsko usmerjena psihoterapevtka. Je certificirana učiteljica in supervizorka integrativne […]

dr. Anthony Janetti

(ZDA)

Integrativni psihoterapevt, učitelj in supervizor integrativne psihoterapije.

mag. Joanna Hewitt Evans

(VB)

MA v gestalt terapiji, registrirana v UKCP, integrativna psihoterapevtka, EAIP, MA CQSW. Joanna je v […]

dr. Maša Žvelc

dr. Maša Žvelc

Dr. Maša Žvelc, univ. dipl. psih., znanstveni magisterij s področja klinične psihologije, integrativna psihoterapevtka (EAIP; […]

izr. prof. dr. Gregor Žvelc, spec. klin. psih.

izr. prof. dr. Gregor Žvelc, spec. klin. psih.

Direktor izobraževanja

Gregor  Žvelc  je specialist  klinične psihologije in psihoterapevt. Je soustanovitelj in direktor Inštituta za integrativno […]

Certifikati

  • Certfikat integrativne psihoterapije (Inštitut IPSA)
  • Evropski certifikat integrativne psihoterapije (EAIP)
  • Mednarodni certifikat integrativne psihoterapije (IIPA)
  • European Certificate of Psychotherapy (EAP)
  • Slovenska diploma iz psihoterapije (SKZP)

Od leve proti desni: Gregor Žvelc, Richard Erskine, Maša Žvelc, Melita Košak